Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum
O nás
Profil spoločnosti KASO TECHNOLOGIES, s.r.o.

KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. patrí medzi popredné softwarové firmy na slovenskom trhu. Zameriava sa na vývoj, predaj, implementáciu a podporu informačného systému BarIS.

KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. bola založená v roku 1992 ako slovenská firma bez účasti zahraničného kapitálu. Štrnásť rokov pôsobí na trhu ako software–House so špecializáciou na vývoj vnútropodnikových informačných systémov, so zameraním na stredné a veľké organizácie.

Naša spoločnosť sa zamerala na tvorbu obchodno-ekonomického informačného systému, ktorý pokrýva prakticky všetky oblasti obchodu, účtovníctva, financií, servisu, výroby a manažérskeho riadenia spoločnosti. Dôvodom rozhodnutia pre túto oblasť bola absencia systému, ktorý by pokrýval potreby obchodných a výrobných spoločností, ako sú napr. evidencia čiarového kódu, veľký počet atomických informácií určujúcich tovar (veľkosť, farba, materiál, druh), sezónnosť predaja, štatistika a pod. Preto je náš systém užívateľsky vysoko variabilný, príjemný a pokrývajúci všetky úrovne riadenia firmy.

Filozofiou spoločnosti je poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite, kompetencii a serióznosti s dokonalou technickou a systémovou podporou.

Cieľom firmy je poskytnúť zákazníkom také riešenia, ktoré spĺňajú a prekračujú ich požiadavky a predstavy. Dosiahnutie týchto cieľov by nebolo možné bez vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

Od roku 1995 je firma členom ORACLE ALLIANCE ako systémový integrátor a BAP partner. S plnou podporou spoločnosti ORACLE prebieha vývoj IS BarIS spolu s aplikovaním najnovších technológií databáz do systému.

Firma pri vývoji programu spolupracuje s významnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti finančného a ekonomického poradenstva, ekonomických a právnych analýz, výkladom jednotlivých zákonov. Tieto spoločnosti zabezpečujú pre vývoj systému komplexné poradenské služby pri sledovaní aktuálnosti legislatívnych zmien a úprav potrebných pre bežiace aplikácie.

Okrem vývoja informačného systému BarIS firma KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. poskytuje svojim obchodným partnerom komplexné služby a komplexný support:

  • realizácia informačného systému BarIS na kľúč
  • zabezpečenie bezproblémového nábehu informačných systémov
  • zaškoľovanie a preškolenie užívateľov
  • aktívna spolupráca so zákazníkom pri bežnej prevádzke
  • zdokonaľovanie a vývoj systému
  • dodávky a servis výpočtovej techniky
  • komplexný support – hot line, Maintenance (technologický vývoj produktu) a zmenové listy (vývoj produktu v súlade s platnou legislatívou).
  • Aplikovanie používania čiarového kódu v konkrétnej prevádzke a poradenstvo v oblasti čiarového kódu
  • Tvorba webových stránok, i-shop
  • Návrh a tvorba webových portálov

Spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. disponuje silným personálnym a  technickým zázemím na území celého Slovenska. Za 14 rokov svojho pôsobenia vybudovala 4 pobočky na Slovensku, ktoré pokrývajú servisom celé územie republiky a napomáhajú pružnému poskytovaniu servisných zásahov. Veľmi sa osvedčuje aj technická pomoc na diaľku prostredníctvom vzdialenej správy, kde sa naši odborní pracovníci pripoja prostredníctvom Internetu k zákazníkovi a vyriešia tak problém efektívne, rýchlo a lacno.

Cieľom spoločnosti je byť čo najbližšie k zákazníkovi.


Dobšinského 18/A
811 05 Bratislava
Tel./FAX: 02/5720 2010
Hviezdoslavova 48
010 01 Žilina
Tel./FAX: 041/7232 409
Rastislavova 68
043 50 Košice
Tel./FAX: 055/6253 978
Štefánikova 54
949 01 Nitra
Tel.: 037/6584 641-3

Login
Meno:
Heslo:
 
Informácie a novinky
05.03.2013
Notifiácia výpadku servera a stavu komunikácie.

Výpadok servera: BobiKlient, ktorého sme Vám nainštalovali, ktorý zabezpečuje prevzatie a odoslanie správ, je spúšťaný spravidla každé 2 minúty. Prvá úloha klienta po spustení je pripojenie na webserver s funkciou zaznamenania posledného ohlásenia“. Ak sa klient neozve dlhšie ako 30 min, automaticky je vytvorená mailová a SMS správa pre Bobi team a zároveň táto informácia môže odísť aj mailom, alebo SMS užívateľovi BobiNETu podľa nastavenia v menu „Môj profil / Nastavenie notifikácii“ v sekcii „Sledovanie činnosti Bobi klienta“. Stav komunikácie – došlé doklady: V rovnakom menu v sekcii „Notifikácia došlých dokladov“ je možné nastaviť aj automatické zasielanie informácie o došlých dokladoch mailom po každom došlom doklade, alebo SMS správou, kde je sumárne zasielaný stav o 6:00,12:00,16:00, podľa vybraného nastavenia. Súčasťou nastavenia notifikácie, je možnosť zvolenia času nerušenia pre SMS správy.

01.03.2013
Export „Ponukových listov“.

Prostredníctvom BobiNETu môžete exportovať ponukový list Vašich ponúkaných produktov pre partnera. V prípade Jednôt sa jedná konkrétne o export ponukového listu vo formáte ISPP, ktorý je možné importovať do informačného

systému rovnako ako z ISPP. Pre dodávateľov ponúkame špeciálnu službu importu produkcie /vloženie skladových kariet/.

Bližšie informácie Vám podá p. Vanečková 0902 960 021 vaneckova@baris.sk.