Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum
Login
Meno:
Heslo:
 
Informácie a novinky
05.03.2013
Notifiácia výpadku servera a stavu komunikácie.

Výpadok servera: BobiKlient, ktorého sme Vám nainštalovali, ktorý zabezpečuje prevzatie a odoslanie správ, je spúšťaný spravidla každé 2 minúty. Prvá úloha klienta po spustení je pripojenie na webserver s funkciou zaznamenania posledného ohlásenia“. Ak sa klient neozve dlhšie ako 30 min, automaticky je vytvorená mailová a SMS správa pre Bobi team a zároveň táto informácia môže odísť aj mailom, alebo SMS užívateľovi BobiNETu podľa nastavenia v menu „Môj profil / Nastavenie notifikácii“ v sekcii „Sledovanie činnosti Bobi klienta“. Stav komunikácie – došlé doklady: V rovnakom menu v sekcii „Notifikácia došlých dokladov“ je možné nastaviť aj automatické zasielanie informácie o došlých dokladoch mailom po každom došlom doklade, alebo SMS správou, kde je sumárne zasielaný stav o 6:00,12:00,16:00, podľa vybraného nastavenia. Súčasťou nastavenia notifikácie, je možnosť zvolenia času nerušenia pre SMS správy.

01.03.2013
Export „Ponukových listov“.

Prostredníctvom BobiNETu môžete exportovať ponukový list Vašich ponúkaných produktov pre partnera. V prípade Jednôt sa jedná konkrétne o export ponukového listu vo formáte ISPP, ktorý je možné importovať do informačného

systému rovnako ako z ISPP. Pre dodávateľov ponúkame špeciálnu službu importu produkcie /vloženie skladových kariet/.

Bližšie informácie Vám podá p. Vanečková 0902 960 021 vaneckova@baris.sk.