Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum

BobiTRACK

BobiTRACK

 • BobiTRACK predstavuje internetovú službu portálu Bobinet určenú pre ria-denie dopravy, prepravcov a pre firmy s vlastným vozovým parkom. Cieľom tejto služby je poskytnúť nástroj pre plánovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti Vašej dopravy.

Popis jednotlivých služieb a ich funkcionalita:

Toto riešenie nie je určené len nákladným dopravcom, ale vie poskytnúť užitočné informácie aj v prípade využívania osobných motorových vozidiel zamestnancami, dealermi či obchodnými zástupcami. Samozrejmosťou sú evidenčné knihy jázd, normospotrieb, čerpania PHM, štatistiky alebo kalkulácie.

Pri použití BobiGPS monitorovacieho zariadenia BobiTRACK umožní sledovanie a vyhodnocovanie pohybu vozidla, sledovanie jeho trasy, informáciu o okamžitej a priemernej rýchlosti, a to všetko v reálnom čase. Poloha vozidla sa premieta na digitálnej mape obsahujúcej detaily až po úroveň názvov ulíc a popisných čísiel domov.

Zariadenie umožňuje vrámci odosielanej informácie posielať aj technické informácie ako sú teplota a vlhkosť v prepravnom priestore či otváraní nákladného priestoru.

V prípade odcudzenia vozidla, alebo aj jeho nákladu, BobiTRACK umožní ľahké lokalizovanie príslušného vozidla a to aj za hranicami Slovenska.

Prínosy BobiTRACK-u pre osobnú dopravu:

 • Monitorovanie pohybu a prevádzky vozidla
 • Kontrola neoprávneného využitia vozidla
 • Prehľady o účeloch jednotlivých jázd, ako aj sumárne prehľady
 • Rezervácia referentských vozidiel
 • Automatické generovanie, tlač a archivácia knihy jázd a výkazov o spotrebe
 • SMS notifikácia nepovoleného vniknutia do vnútorného priestoru vozidla

Prínosy BobiTRACK-u pre nákladnú dopravu:

 • Tvorba a evidencia cestovných príkazov
 • Sledovanie vyťaženosti vozidla (nosnosť, objem a počet paliet)
 • Optimalizácia prepravných trás s prihliadnutím na:
  • najkratšiu vzdialenosť
  • najrýchlejšiu trasu
  • najnižší tonokilometer
 • Vytlačenie pokynov k jazde
 • Tlač nakládkových listov
 • Monitorovanie priebehu jazdy (zastávky, vzdialenosti, časové údaje o vykládke, notifikácia očakávaného príchodu)
 • SMS notifikácia odberateľa o termíne príchodu, očakávanej výške platby v hotovosti, počte paliet
 • Kontrola hospodárneho využívania vozidla a šetrného zaobchádzania s ním (nadmerná spotreba v dôsledku vysokej rýchlosti)
 • Vyčíslenie vzdialeností s presnosťou na 10m, s prihliadnutím na jednosmerné ulice
 • Porovnávanie plánovaných a skutočne prejdených km
 • Porovnanie doby prepravy s priemernou dobou na základe plánovanej trasy
 • Rozpočítanie prepravných nákladov do súvisiacich zákaziek
 • Štatistiky pre posúdenie efektívnosti prepravy (marža a náklady na dopravu)
 • Sledovanie teploty a vlhkosti v prepravnom priestore
 • Signalizácia nepovoleného vniknutia do nákladového priestoru
 • Automatické generovanie, tlač a archivácia knihy jázd a výkazov o spotrebe

Na základe praktických skúseností niektorých našich zákazníkov vieme preukázať, že využitím služby BobiTRACK prišlo k úspore dopravných nákladov na JEDNO NÁKLADNÉ VOZIDLO vo výške 200.000 Sk za rok.
BobiTRACK