Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum

Najrýchlejšia cesta k internetovému obchodu

BobiSHOP

  • Predstavuje službu portálu BobiNET, ktorá umožňuje užívateľovi zriadiť a prevádzkovať vlastný internetový shop. v ňom užívateľ môže ponúkať všetky produkty, ktoré má ako súčasť v ponukovom liste BobiNETu. Systém využíva všetky údaje o cenotvorbe, zákazníkoch ako aj tovare vrátane obrázkov. Vytvorené obchodné prípady (objednávky) sú priamo zobrazené na portáli BobiCOM, odkiaľ sú synchronizované do lokálneho informačného systému klienta. Klient si sám udržuje štruktúru odberateľov ako aj cenotvorbu.

Popis jednotlivých služieb a ich funkcionalita:

Okrem vuyžitia pre odberateľov umožňuje tento modul realizovať obchodné prípady aj obchodným zástupcom užívateľa. v tom prípade po prihlásení si môže obchodný zástupca vybrať za koho realizuje príslušnú objednávku z ponuky jemu dostupných odberných miest.

BobiSHOP zároveň slúži ako internetová stránka klienta, na ktorej môže poskytnúť informácie a kontaky o sebe, prípadne iné potrebné údaje. Užívateľ pri zriadení si môže vybrať niektorý zo štandardne ponúkaných layoutov (grafických stvárnení stránky) alebo mu naši profesionálni grafici môžu vytvoriť ním požadovanú grafickú podobu stránok na zákazku.

Praktická skúsenosť ukazuje, že výhoda elektronického objednávania, jeho jednoduchosť a flexibilita priťahuje k tejto forme objednávania rastúci počet klientov. Podiel internetom nakupujúcich klientov a ich obratu u firiem, ktoré prevádzkujú internetový obchod, rastie geometrickým radom.

Prínosy pre užívateľov:

  • internetový obchod zodpovedajúci najnáročnejším požiadavkam dnešnej doby čo do technického, tak aj obchodného hľadiska
  • užívateľ si môže podľa potreby definovať vlastné polia (zobrazenie prípadne nezobrazenie stavu tovaru na sklade, ceny, ...) a prispôsobiť design zobrazenia skladových položiek vlastným potrebám a predstavám
  • nezávislá správa číselníka účtov a hesiel partnerov (pridelenie uživateľských práv, pridelenie cenovej hladiny, kreditu, ...)
  • samostatná správa cenových hladín, cenníkov a akcií
  • možnosť využitia pre objednávanie a prácu obchodných zástupcov
  • nie je potrebný žiaden hardware, zálohovanie ani správca na strane užívateľa, celý systém je prevádzkovaný ako služba
  • je nezávislý od iných modulov BobiNET-u, s ktorými ale vie spolupracovať
  • umožnuje zákazníkovi prístup k rôznym štatistikám o objednávkach vytvorených cez shop
  • popri konvenčných metódach, BobiSHOP otvára zákazníkovi nové odbytové a predajné možnosti charakteristické pre súčasnú dobu
BobiSHOP