Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum

Portál pre elektronickú komunikáciu a výmenu obchodných dát

BobiCOM

 • BobiCOM je služba portálu BobiNET, ktorá umožňuje rýchlo a jednoducho spojiť dodávateľov a odberateľov prostredníctvom internetu. Vďaka tomu si môžu obe strany v reálnom čase vymieňať obchodné údaje.
 • Výmena je nezávislá od informačného systému dodávateľa aj odberateľa a jej realizácia nevyžaduje žiadne programátorské úpravy, či zásahy do informačného systému.
 • Služba podporuje štandardy EDI, XML a BXML.

Popis jednotlivých služieb a ich funkcionalita:

Služba BobiCOM predstavuje základný pilier komunikačných služieb portálu BobiNET. Má pre používateľov zásadný význam. Rýchlo a spoľahlivo spája partnerov v elektronickej komunikácii, znižuje prácnosť a chybovosť, zvyšuje efektivitu obchodno-logistickej činnosti. BobiCOM „rozumie“ všetkým informačným systémom, plní preto funkciu akéhosi univerzálneho tlmočníka medzi nimi. Dodávatelia a odberatelia si teda vymieňnajú obchodné údaje bez nutnosti programátorských úprav v ich interných systémoch. Samozrejmosťou je podpora medzinárodných komunikačných štandardov EDI, XML a BXML. Jej úlohou je pokryť všetky časti obchodného cyklu od výrobcu, či distribútora, cez veľkoobchody až po malobchodné siete a predajne. Vzájomná elektronická komunikácia týchto zložiek vedie k zrýchleniu a spresneniu toku informácií.

Centrálny číselník tovarov

Elektronická výmena dokladov medzi účastníkmi je založená na existencii spoločného jednotného číselníka tovarov z oblasti potravinárskej a drogistickej produkcie. Položky do číselníka vkladajú výrobcovia a centrálni dovozcovia. Veľko- a maloobchodné subjekty majú vďaka portálu BobiNET možnosť položky tohto číselníka prevziať a používať ich ďalej vo svojom informačnom systéme. Údaje číselníka predstavujú množinu technických informácií (názvy, balenia, rozmery, množstvo cukru, alkoholu...), obchodných a marketingových informácií (obrázky, prílohy, certifikáty, ...), ako aj informácie o čiarových kódoch všetkých existujúcich balení.

Prínosy pre dodávateľa a výrobcu

 • evidencia a aktualizácia kompletných informácií o svojich výrobkoch v centrálnom čísleníku tovarov
 • zverejnovanie informácií o novinkách, akciách, výpredajoch a zásobách
 • elektronická komunikácia s obchodnými partnermi nad jednotným číselníkom tovarov
 • výmena nasledovných elektronických dokumentov:
  • objednávka
  • dodací list
  • faktúra
  • reklamácia (vratka)
  • dobropis
  • cenník (akciový list)
 • sledovanie priebehu doručenia dokumentu vrátane potvrdenia správnosti a prevzatia príjemcom
 • možnosť sledovania stavu zásob vlastnej produkcie u odberateľov
 • tvorba návrhu objednávok pre odberateľov (konsignačné sklady)

Prínosy pre veľkoobchod

 • synchronizácia údajov centrálneho číselníka tovarov s číselníkom tovarov vlastného informačného systému
 • automatické dopĺňanie balení a čiarových kódov tovaru
 • výmena elektronických dokumentov so stranou odberateľov ale aj stranou dodávateľov
 • sledovanie priebehu doručenia dokumentu vrátane potvrdenia správnosti a prevzatia príjemcom
 • možnosť sledovania stavu zásob vlastnej produkcie u odberateľov
 • tvorba návrhu objednávok pre odberateľov

Prínosy pre maloobchod

 • synchronizácia údajov centrálneho číselníka tovarov s číselníkom tovarov vlastného informačného systému
 • automatické dopĺňanie balení a čiarových kódov tovaru
 • výmena elektronických dokumentov so stranou dodávateľov
 • sledovanie priebehu doručenia dokumentu vrátane potvrdenia správnosti a prevzatia príjemcom
 • možnosť sledovania stavu zásob vlastnej produkcie u odberateľov
 • tvorba návrhu objednávok pre odberateľov

Ponuka služieb

BOBI LIGHT

 • rozšírená úroveň základnej formy elektronickej komunikácie
 • bez potreby primárneho informačného systému
 • prijímanie, prezeranie odberateľských objednávok
 • prístup a tvorba centrálneho číselníka tovarov
 • podpora vytvárania dodacích listov a faktúr priamo v internetovom portáli s použitím už existujúcich dát
 • prijímanie neobmedzeného množstva objednávok od všetkých zúčastnených v sieti BOBINET.sk

BOBI PRO

 • komplexná úroveň elektronickej formy komunikácie
 • možnosť komunikácie s primárnym informačným systémom
 • prijímanie, prezeranie, export a import odberateľských objednávok pre primárny informačný systém
 • export a import dodacích listov, faktúr, a dobropisov odberateľovi
 • prístup a tvorba centrálneho číselníka tovarov
 • prijímanie neobmedzeného množstva dokladov od všetkých zúčastnených v sieti BOBINET.sk
Hlavným cieľom webového portálu je zrýchlenie obchodných procesov medzi dodávateľmi a odberateľmi, prostredníctvom jednoduchých aplikácií, verejne dostupných a rýchlo aplikovateľných

Hlavné benefity:

 • vytvorenie jednotného komunikačného kanála, to znamená elektronické spojenie heterogénneho prostredia informačných systémov dodávateľov a odberateľov
 • komfortné vkladanie marketingových informácií o tovare (obrázky, balenia, čiarové kódy, atď.).
 • komfortné vkladanie obchodných informácií (stav zásob, ceny, akcie, predaj, atď.)
 • automatizovaný prenos obchodno - marketingových dát priamo do internetových obchodov členov siete BOBINET.sk – priama podpora predaja obchodného partnera
 • možnosť on-line prístupu k stavom skladových zásob členov pre dodávateľské naskladňovanie tovaru
 • priama úspora prevádzkových nákladov ( papier, poštovné, telekomunikácie, čas, efektívnejšie využitie ľudského potenciálu, ....)
 • odstránenie chybovosti spôsobené ľudským faktorom a zamedzenie duplicitnému vkladaniu dát
 • prezentovanie informácií o zmenách obchodných podmienok (oznamy výrobcov a distributérov pre odberateľov, interné oznamy a personálne odkazy, atď.)
 • tvorba a priebežná aktualizácia telefónnych zoznamov (obchodné reťazce, dodávatelia, výrobcovia) – samozrejmosťou je e-mailovanie priamo zo zoznamov a telefonické spojenie po internete cez službu SKYPE
 • bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému, jeho jednoduchá dostupnosť a pripojiteľnosť
 • natívna tlač dokladov (objednávka - dodací list - faktúra - reklamácia)
 • univerzálna komunikácia na EDI
 • neustály vývoj a ďalšie možnosti využitia webového portálu BOBINET.sk
BobiCOM